Tvarkome

Atsiliepimai

Archyvinių dokumentų tvarkymas ir indeksavimas

Pagrindiniai kliento poreikiai susiję su archyviniais dokumentais yra juose esančios informacijos konfidencialumas, greita informacijos paieška bei išsaugojimas pasirinktą laiką.

Tenkindami šiuos poreikius sutvarkysime jūsų archyvines bylas ir/ar dokumentus, suindeksuosime juos ir atliksime kitas jūsų nurodytas užduotis. Darbus atliksime jūsų patalpose arba Docpartner saugyklose.

Mūsų atliktas darbas atitiks Vyriausiojo archyvaro tarnybos nustatytų teisės aktų reikalavimus ir Dokumentų ir archyvų įstatymo reikalavimus.