Paslaugos

Atsiliepimai

SAUGOME

Jeigu galėtumėte sumažinti dokumentų saugojimo išlaidas 50%.
Saugome dokumentus saugykloje.

TVARKOME

Apsaugok informaciją, nes tai lemia!
Tvarkome dokumentus pagal įstatymų reikalavimus.

NAIKINAME

Neleiskite dokumentams tapti jūsų atsakomybės pagrindu – Naikinkite!
Naikiname popierinius dokumentus ir laikmenas.

VALDOME

Progresuokite informacijos priežiūros pažinime.
Valdome visas su archyvais susijusias veiklas.